0

BUS aur LARKI

Boy: BUS aur LARKI
aik jaisi hoti hain,
1 jaati hai to doosri aa jati hai.

Girl: RAKSHAY aur LARKAY
ek jaisay hotay hain,
1 ko bulao 4 chale aate hain….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*