0

“SHAB” BA” “KHER”!

“B”e”a”u”t”i”f”u”l”
Morning
“c”o”l”o”u”r”f”u”l”
Noon
“J”o”y”f”u”l”
Evening
“P”e”a”c”e”f”u”l”
Night
Be happy its
“F”a”n”t”a”s”t”i”c “E”V”I”n”i”n”G”
“H”A”V”E” “A” “S”W”E”A”T” “D”R”E”E”M”
“SHAB” BA” “KHER”!

0

SONAY K AADAB

SONAY K AADAB
*Wuzu kr k sona.
*3 bar Ayat ul Kursi parhna.
*Km az km 10 ayaat parhna.
*Sidhi karwat sona dayan hath sar k niche aur bayan kamar pe rakhna.
*Sb ko maaf kr k sona.
*Sone ki dua parhna.
*Rat ko bura khwab ajae to baen taraf thook dena.
*Subha uth k jagne ki dua parhna.