0

Time kitna hua hai?

Lady: Time kitna hua hai?
Banta: Bra Panties.
Lady: Time poocha hai Nonsense.
Banta: Time hi to bataya hai 12.35