0

Aavta haso cho

Aavta haso cho.
Jata haso cho.
Savare haso cho.
Ratre haso cho.
Sukh ma haso cho.
Dukh ma haso cho.

Tamne shu lage cheee ?
Tame ekla j “Close UP” ghaso chooo !???