0

Pathano Ki Hakumat

Duniya Main Aik Waqt Aisa Aye Ga,

Jab Saari Duniya Par Pathano Ki Hakumat Hogi…

:

:

:

Kyun Ke Baqi Insan Taraqqi
Kar Ke Chand Par Ja Chuke Honge.. 🙂